Realisaties

‘GEBOGEN DIALOOG’, 2017 Machelen (Vlaams-Brabant)

 

De twee figuren vertolken, mede door hun naar elkaar gerichte houding en omkaderende boog, een niet vast te grijpen samenspraak. Vooral de lege ruimte tussen beide beelden functioneert als een universeel klankbord van communicatie en dialoog. Naar aanleiding van de tentoonstelling Beaulieu 2017 in het Kasteel Beaulieu met als curator Gilbert Putteman, heeft de gemeente Machelen de beeldengroep ‘Gebogen dialoog’ aangekocht en werd het geplaatst aan het gemeentehuis van Machelen in de Woluwestraat.

‘DE TANDEM’, 2011 Houthulst (West-Vlaanderen)

 

De beelden ‘DE TANDEM’ verwijzen symbolisch naar het in elkaar in beweging zetten.

Begin mei 2011 nam VZW Zorgcentrum Maria ter Engelen de nieuwe woonentiteit ‘De Tandem’ in gebruik, een koppelwoning voor 12 bewoners in de Moeder Elisabethstraat te Klerken (Houthulst).

De beeldengroep voor de koppelwoning bestaat uit twee bronzen sculpturen waarvan elk beeld met een cirkel verwerkt is en op die manier symbolisch verwijst naar de wielen van een tandem én het elkaar in beweging zetten. De beelden zijn bewust afgestemd op de doelgroep en bevatten zintuiglijke prikkels zoals geluid, beweging en tactiele aspecten. Op die manier zijn ze niet alleen bedoeld voor de bewoners van de koppelwoning ‘De Tandem’ maar ook voor alle bewoners van Maria ter Engelen.

‘GEKADERD’, 2007 Venlo, Nederland

De beelden ‘GEKADERD’ belichamen het aspect dialoog. In de tuinen van het Auxiliatrixpark in Venlo werd er gedurende enkele jaren een ruime collectie beelden aangekocht. Die beelden kunnen het gehele jaar door worden bezocht. De twee bronzen beelden ‘Gekaderd’, die tegenover de ingang van het zorgcentrum in het park staan, behoren tot de vaste collectie van het Auxiliatrixpark.  Dit situeert zich op het terrein van de Zorggroep Noord-Limburg, Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo-NL.

‘OP UITKIJK’, 2006 Eke-Nazareth, (Oost-Vlaanderen)

Het beeld ‘OP UITKIJK’  stelt een universeel figuur voor die elke voorbijganger begroet. Het figuur vertrekt vanuit een bolvormige constructie waaruit drie rompen groeien. De drie hoofden staan dan ook verschillend gericht naar de passant die de rotonde nadert. Het beeld heeft geen vast standpunt, de ronde vorm van het sculptuur met de drie hoofden in verscheidene richtingen en de rotonde op zich, zorgt voor een all-round beleving. Het monumentaal sculptuur ‘OP UITKIJK’  begroet en waakt over de inwoners van Eke. De strakke omkadering fungeert als een lineair passe-partout rond het massieve sculptuur en geeft het beeld een vaste plaats in de open ruimte. Op uitkijk staat op de rotonde aan de kerk van Eke.

‘INGETOGEN’, 2005 Herk-de-Stad (Limburg)

Het beeld ‘INGETOGEN’ personifieert verstilling. Op initiatief van de commissie voor beeldende kunsten exposeerde Hilde Van de Walle in 2002 in het Cultuurcentrum De Markthallen. Deze expo was de aanleiding om later het bronzen beeld ‘Ingetogen’ aan te kopen. Het beeld is geplaatst op het Servatius Servaesplein achter het oude Rijkswachtgebouw op het Marktplein. Servatius Vaes leefde in de 17de eeuw als telg van een vooraanstaande Herkse burgemeestersfamilie. Servatius zelf leidde als abt gedurende een halve eeuw de abdij van Averbode. Dit beeld is voor het gemeentebestuur een eerbetoon aan het levenswerk van deze belangrijke Herkse persoonlijkheid.

‘Koppel uit één stuk’ 2002 STEENDORP (Oost-Vlaanderen)

Het beeld ‘KOPPEL UIT ÉÉN STUK’ incarneert een symbiose van twee figuren die zodanig met elkaar verbonden zijn dat ze letterlijk en figuurlijk versmelten tot een affect van samenhorigheid. Een één geworden beeltenis die beklijft door zijn verstrengelde, samengebalde kracht en rustige uitstraling.
Het beeld is opgenomen binnen het OCMW-gebouw.

‘STILLE BEWEGING’, 2000 Schoten (Antwerpen)

Het beeld ‘STILLE BEWEGING’ maakt een evenwichtsoefening tussen mensen die elkaar in beweging houden. De kracht van het beeld bestaat uit de sterke communicatie tussen de twee figuren. Ze staan op een minimaal steunvlak, naar elkaar gericht in een wisselende houding van zittend naar staand, alsof ze samen in cadans bewegen op zoek naar evenwicht. Een pauzemoment na een move, om te bedenken wat voorafging en wat komen zal. Het beeld ‘Stille beweging’ blijft een universeel gegeven: mensen die elkaar aanzetten en verroeren tot dialoog en communicatie. Stille beweging staat vóór het Vordensteyn Sportcomplex in de Vordensteinstraat 76