Ingetogen

Publieke werken > Ingetogen

Het beeld ‘INGETOGEN’ personifieert verstilling. Op initiatief van de commissie voor beeldende kunsten exposeerde Hilde Van de Walle in 2002 in het Cultuurcentrum De Markthallen. Deze expo was de aanleiding om later het bronzen beeld ‘Ingetogen’ aan te kopen.

Het beeld is geplaatst op het Servatius Servaesplein achter het oude Rijkswachtgebouw op het Marktplein. Servatius Vaes leefde in de 17de eeuw als telg van een vooraanstaande Herkse burgemeestersfamilie. Servatius zelf leidde als abt gedurende een halve eeuw de abdij van Averbode.

Dit beeld is voor het gemeentebestuur een eerbetoon aan het levenswerk van deze belangrijke Herkse persoonlijkheid.