Koppel uit één stuk

Publieke werken > Koppeel uit één stuk

Het beeld ‘KOPPEL UIT ÉÉN STUK’ incarneert een symbiose van twee figuren die zodanig met elkaar verbonden zijn dat ze letterlijk en figuurlijk versmelten tot een affect van samenhorigheid. Een één geworden beeltenis die beklijft door zijn verstrengelde, samengebalde kracht en rustige uitstraling. Het beeld is opgenomen binnen het OCMW-gebouw.