Hilde Van de Walle – Nieuws

Beeld NAÏADE aan het Zoet water, Oud-Heverlee

De Naïade is in de griekse mythologie een godin die geassocieerd wordt met de schoonheid en de levenskracht van het water. Een sculptuur die met zorg en bescherming over het water en haar omgeving waakt.
De blauwtinten in het beeld symboliseren de vele schakeringen die het water kan hebben door de speling van het licht, terwijl de golvende bewegingslijnen een gevoel van dynamiek en leven geven, net als in de natuur.

Hartelijk welkom op de feestelijke Inhuldiging van NAÏADE op 15 augustus 2024.

Concrete info volgt nog.

Waar?

Aan het Zoet water tussen de Molenvijver en de Huisvijver, 3050 Oud-Heverlee

Wanneer?

Op 15 augustus 2024 wordt het beeld feestelijk ingehuldigd. Van harte welkom!