Stille beweging

Publieke werken > Stille beweging

Het beeld ‘STILLE BEWEGING’ maakt een evenwichtsoefening tussen mensen die elkaar in beweging houden. De kracht van het beeld bestaat uit de sterke communicatie tussen de twee figuren. Ze staan op een minimaal steunvlak, naar elkaar gericht in een wisselende houding van zittend naar staand, alsof ze samen in cadans bewegen op zoek naar evenwicht. Een pauzemoment na een move, om te bedenken wat voorafging en wat komen zal.

Het beeld ‘Stille beweging’ blijft een universeel gegeven: mensen die elkaar aanzetten en verroeren tot dialoog en communicatie.
Stille beweging staat vóór het Vordenstein Sportcomplex in de Vordensteinstraat 76,  2900 Schoten.