‘Het is een blijvend onderzoek om het niet tastbare in een beeltenis te ontluiken, het proces is nooit af.’
       HVdW